കെ സി ബി സി ബൈബിൾ കമ്മീഷൻ ഭാരവാഹികൾ

Chairman

 

His Excellency
Dr. Abraham Mar Julios,
Bishop of Muvattupuzha,
Catholic Bishop’s House,
Vazhappilly, Mudavoor P.O.
Muvattupuzha 686 669

Vice Chairmen

  His Excellency,
Mar Jacob Manathodath,
Bishop of Palghat,
Bishop’s House, P. B. No.4,
Noorani P.O., Palakkad - 678 004.


 

His Excellency
Rt. Rev. Dr. Peter Abir Antonysamy
Bishop's House, Near SKM Auditorium
Chendyankalai , Kanjikode West
Palakad-678623

Secretary   Rev. Dr. Johnson Puthussery
P.O.C. Palarivattom
Kochi – 682 025
Ph: 0484 2805897
Joint Secretaries   Rev. Dr. Cyprian Fernandez
Carmelgiri Seminary
Aluva

Rev. Dr. Jimmy Poochakkatt
Mount St. Thomas
Kakkanad, Kochi – 682030

Rev. Dr. Devadas Thenguvilayil
St. Ephrem Seminary
Elavuvilai PO - 629171
Treassurer Rev. Sr. Agnes George C.T.C.
P.O.C., Palarivattom
Kochi – 682 025
Ph: 0484 2805897