ലോഗോസ് ക്വിസ് 2011 സംസ്ഥാനനതല വിജയികൾ

ഫൈനൽ റൗണ്ടുകളുടെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗുകൾ.

ഫൈനൽ റൗണ്ടുകളുടെ ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി

ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നാം സമ്മാനം രണ്ടാം സമ്മാനം മൂന്നാം സമ്മാനം
A Isac Kumaramparambil
ഐസക് കുമാരംപറമ്പിൽ
Blessy George
ബ്ലെസ്സി ജോർജ്ജ്
Ditty Devassy
ഡിറ്റി ദേവസ്സി
B Dinta Baby
ഡിന്റ ബേബി
Sangeetha Sajeevu
സംഗീത സജീവു
Rose Muttath
റോസ് മുട്ടത്ത്
C Sr Betty LAR
സി. ബെറ്റി LAR
Sr. Angel Rose
സി. എയ്ഞ്ചൽ റോസ്
Bro. Solomon Padammattummal
ബ്ര. സോളൊമൻ പടമാട്ടുമ്മൽ
D Dr. Reeny joy
Dr. റീനി റോയി
Francy P F
ഫ്രാൻസി പി എഫ്
Leena Mathew
ലീന മാത്യു
E Dr. Elsy Jose
Dr.
എത്സി ജോയി
Valsamma Scaria
വത്സമ്മ സ്കറിയ
Aleykutty Thomas
ഏലിക്കുട്ടി തോമസ്

ഫൈനൽ റൗണ്ടുകളുടെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗുകൾ

ഫൈനൽ റൗണ്ടുകളുടെ ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി

Video Recordings of the Final Rounds.

Photo Gallery of the Final Rounds

Group

First Prize Second Prize Third Prize
A Isac Kumaramparambil
Isac Kumaramparambil
Blessy George
Blessy George
Ditty Devassy
Ditty Devassy
B Dinta Baby
Dinta Baby
Sangeetha Sajeevu
Sangeetha Sajeevu
Rose Muttath
Rose Muttath
C Sr Betty LAR
Sr. Betty LAR
Sr. Angel Rose
Sr. Angel Rose
Bro. Solomon Padammattummal
Bro. Solomon Padammattummal
D Dr. Reeny joy
Dr. Reeny Joy
Francy P F
Francy P. F.
Leena Mathew
Leena Mathew 
E Dr. Elsy Jose
Dr. Elsy Jose
Valsamma Scaria
 Valsamma Scaria
Aleykutty Thomas
Aleykutty Thomas

Video Recordings of the Final Rounds.

Photo Gallery of the Final Rounds

Archived Pages
ലോഗോസ് ക്വിസ് 2012 സംസ്‌ഥാനതല വിജയികൾ
ലോഗോസ് ക്വിസ് 2013 സംസ്‌ഥാനതല വിജയികൾ
ലോഗോസ് ക്വിസ് 2014 സംസ്ഥാനനതല വിജയികൾ
ലോഗോസ് ക്വിസ് 2016 സംസ്‌ഥാനതല വിജയികൾ