രൂപതാതല ബൈബിൾ അപ്പസ്തലേറ്റ് ഡയറക്‌ടർമാർ 2022

Diocesan Directors of the Bible Apostolate (2022)

Alleppey Rev. Fr. Solomon Charangat
Suvisheshabhavan
S.H. Seminary Campus
Alappuzha - 688001
Mob: 9946444808
Email: suviseshabhavan@gmail.com
solomonchat@gmail.com
Bathery Rev. Fr.Varghese Panthappillil
The Director, Bible Apostolate
Catholic Bishop’s House
Bathery, Dharmpitam
Wayanad - 673592
Mob: 9488772703,6282462073
Email: srothasbty@gmail.com
Changanacherry Rev. Fr. George Manthuruthil
Director, Bible Apostolate
Arch Bishop’s House
Changanacherry - 686101
Mob: 9447432531
Email: koottaymainchry@gmail.com
Cochin Rev. Fr. George Ashlin
Director, Bible Apostolate
Alpha Pastoral Centre
Edakochi - 682010
Mob: 9633809709
Email: ashlingiorgio@gmail.com
Ernakulam Rev. Fr. Thomas Thamaraveliyil
Renewal Centre, Azad Road
Kochi - 682017
Mob: 9847336829, 9496250225
Email: bibleapostolateekm@gmail.com
Irinjalakuda Rev. Fr. Seemon Kanjithara
Director, Bible Apostolate
Vidyajyothi, Irinjalakuda - 680121
Mob: 9495118909, 0480 - 2825882
Email: bibleapostolateijk22@gmail.com
Idukki Rev. Fr. philip Iykkara
Bishop’s House
Karimpan, Manippara P.O
Idukki - 685602
Mob: 9947175311
Ph: 04862-230150,230102
Email: christhujyothyidukki@gmail.com
Kanjirappilly Rev. Fr. Philip Vattayathil
Director, Catechism
Pastoral Centre
Kanjirappilly - 686507
Mob: 9605127734
Email: suvarakpy@gmail.com
Kannur Rev. Fr. Joy Painadath
Holy Trinity Cathedral
Burnachery, Kannur - 670013
Mob: 9495015561
Email: logoskannur@gmail.com
Kollam Rev. Fr. Linson Aradan
Director, Commission for Bible
Pastoral Centre, Bishop’s House
Thangassery, Kollam - 691007
Mob: 9037375025
Email: quiloncatechesis@gmail.com
linsonaradan2010@gmail.com
Kothamangalam Rev. Fr. Mathew Kochumundanmala
Director, Bible Apostolate
Vijnana Bhavan, Bishop’s House
Kothamangalam - 686691
Mob: 9947005704, 0485-2861500
Email: sijoachanippolvarum@gmail.com
Kottapuram Rev. Fr. Noel
Bible Apostolate
Vikas, Kottapuram - 680667
Mob: 9188758757,0480-2810720
Email: noelsoleno@gmail.com
Email: kpmbibleapostolate@gmail.com
Logos (Kothamangalam) Rev. Fr. Joseph Kallarackal
Mob: 9495962275
Kottayam-Kannur (Kannur) Rev. Fr. Joseph Vellappallikuzhiyil
Barmariam Regional Pastoral Centre
Pallikunnu P.O, Kannur - 670004
Mob: 9496336014, 0497-2701333
Email: josephtomy@gmail.com
Logos (Kozhikode) Rev. Fr. Majo Jose
Mob: 8281803826
Email: catechismcalicut@gmail.com
   
Kottayam Rev. Fr. Jibin Manalodiyil
St.Thomas Knanaya Catholic Church
Vettithara, Ezhakkaranad South P.O
Maneed, Ernakulam - 682308
Mob: 8281125076
Email: mathewmanalodiyil@gmail.com
Kozhikode Rev. Fr. Vincent Arackal
Director, Bible Apostolate
Navajyothis Renewal Centre
Eranjipalam P.O, Calicut - 673006
Mob: 9446653594, 0495-2767464
Mananthavady Rev. Fr. Binu Vadakkel
Director, Bible Apostolate
Pastoral Centre
Dwaraka,Nalloornadu
Manathavady - 670645
Mob: 8921519463
Ph: 04935-240788, 246096
Email: frevadakkel@gmail.com
Mavelikkara Rev. Fr. John Thottathil
St.Jude Syro-Malankara Catholic-Pilgrim Church
Cheriyanad P.O, Chengannur
Alappuzha - 689511
Mob: 9495088197
Email: jithinjohnthottathil@gmail.com
Muvattupuzha Rev. Fr. Augustine Thadavilayil
St.Paul’s Malankara Catholic Church
Veliyanadu P.O
Arakunnam via , Ernakulam - 682319
Mob: 9846873859, 9447759859.
Email: ajthadavila@gmail.com
Neyyattinkara Rev. Fr. Arun Raj D.P
Diocese of Neyyattinkara
Diocese Office, John Paul II Home
Pathamkallu
Aralummoodu P.O - 695123
Mob: 9544919692, 0471-221194
Email: arunrajdp@gmail.com
Palai Rev. Fr. Sebastian Kuttiyanickal
Director, Bible Apostolate
Shalom Pastoral Centre
Pala - 686575
Mob: 9496572635, 9447145934
Email: bibleapostolatepalai@gmail.com
Palakkad Rev. Fr. James Chakkiath
Director, Bible Apostolate
Pastoral Centre
Palakkad - 678006
Mob: 9562818397
Ph: 0491-2534872, 2510257
Email: Jchakkiath66@gmail.com
Parasala Rev. Fr. Xavier Konathuvila
Santhom Malankara Arts &
Science College, Edanji
Manchavilakom P.O
Neyyattinkara - 695503
Mob: 8086929589
Email: frxavierkonathuvila@gmail.com
Pathanamthitta Rev. Fr. Geevarghese
St.George Malankara Catholic-
Church, Athirumkal P.O
Konni - 689693
Mob: 8281325690
Email: geepala@gmail.com
Punalur Rev. Fr. Liju
St.Xaviers Vidyanikedhan -
Animation Centre, Pathanapuram
Pathananamthitta - 689694
Mob: 8078346593
Email:lijoseurk@gmail.com
Sulthanpett (Palakkad) Rev. Fr. Rofin Raphel
Secretary, Department of Catechism
St.Sebastians Church, Aluvassery
Nenmara P.O, Palakkad - 678508
Mob: 8078095727
Email: rofanoraphel86@gmail.com
Logos (Sultanpett) Rev. Fr. Benziger
Bishops HouseDiocese of Sulthanpet
Matha Kovil Street
Sulthanpet, Palakkad - 678001
Mob: 7318156095
Email: silvadasanb@gmail.com
Tellicherry Rev. Fr. Tom Olikkarottu
Director, Bible Apostolate
Sandeshabhavan
Thalassery - 670101
Mob: 9745363277,0490-2343757
Email: alphits@gmail.com
tomsiriyak@gmail.com
Thamarassery Rev. Fr. Thomas Chilampikunnel
Infant Jesus Church,Ashokapuram Kozhikode - 673001
Mob: 9645573374
Email: bibletmsy@gmail.com
Thrissur Rev. Fr. Linson Thattil
Director, Bible Preshithathvam
Pastoral Centre, Thrissur - 680005
Mob: 8891362559, 0487-2320780
Email: biblepreshithathwam@gmail.com
Thiruvanathupuram (L) Rev. Fr. Darwin Peter
Director, Bible Apostolate
Samanwaya, Vellayambalam
Thiruvanathupuram - 695003
Mob: 9489169657, 0471-2724001
Email: pastoralministry@gmail.com
Thiruvanathupuram ( M ) Rev. Fr. Joseph Poovathumtharayil
St.Mary’s Malankara Catholic Church
Manjakala P.O, Kunnikode
Kollam - 691508
Mob: 8281744335
Email: poovathumfr@gmail.com
Tiruvalla Rev. Fr. Stanly Thenguvelil
St.Stephens Malankara Catholic- Church, Santhipuram P.O
Nedungadapally
Pathanamthitta - 686545
Mob: 9744210075
Email: stanlythenguvelil@icloud.com
Verapoly Rev. Fr. Vincent Naduvilaparambil
Commission for Catechetics
Ashir Bhavan, Ernakulam
Cochin - 682018
Mob: 9745007651
Email: verapolycatechetics@gmail.com
vincentvinu007@gmail.com
Vijayapuram Rev. Fr. Varghese Kottakkattu
Director, Bible Apostolate
Vijayapuram Bishop's House
P.B No.82, Kottayam - 686001
Mob: 9447388571, 9633643181
Email: vijaybibleapostolate@gmail.com
   

Archived Pages
രൂപതാ ബൈബിൾ അപ്പോസ്തലേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്
രൂപതാതല ബൈബിൾ അപ്പസ്തലേറ്റ് ഡയറക്‌ടർമാർ
രൂപതാതല ബൈബിൾ അപ്പസ്തലേറ്റ് ഡയറക്‌ടർമാർ
രൂപതാതല ബൈബിൾ അപ്പസ്തലേറ്റ് ഡയറക്‌ടർമാർ 2017