ഭരണസംവിധാനം

Kerala Catholic Bible Society Officials (2022-25)


Chairman:  His Excellency
Rt. Rev. Dr. James Anaparambil
Bishop of Alleppey
Bishop’s House, PB No 4804
Alleppey 688 012
 
Vice Chairman: Mr. Antony Palimattom
Palimattom House
NN-116, Nazarath Nagar
Angamaly - 683572
Mob: 9388936500
 
Secretary: Rev. Dr. Joju Kokkatt
P.O.C. Palarivattom
Kochi – 682 025
Ph: 9400544137
 
Joint Secretary: Mr Joseph Panthaplackal
Panthaplackal House
Vellayamkudy P.o
Kattappana
Idukki - 685515
Mob: 9961566044
 
Treasurer: Rev. Sr. Ida Isabella C.T.C.
P.O.C., Palarivattom
Kochi – 682 025
Ph: 94474 58809
 
   
OTHER MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OTHER MEMBERS OF THE MANAGING COUNCIL
No Name & Address
1 Rev. Fr. Jacob Palackappilly
Director, P.O.C.
Palarivattom, Kochi -682 025
Ph: 0484 2805722
2 Rev. Dr. Sebastian Kuttianickal
Director, Bible Apostolate, Pala
St. Thomas Ap. Seminary
Vadavathoor, Kottayam
Mob: 9961911121
3 KCMS
4 Sr. Lissy Devassy CTC
St. Joseph’s Provincialate
Kennedimukku
Thrikkakkara P.O
Kochi - 682021
Mob. 977025587655
5 Mrs. Kavitha Jissmon
Thudianplakkal
Alanadu P.O.
Palai, Kottayam (Dt.) 686651
Mob: 9846522482
6 Mr. K.U Joseh
Karackattu House
Podimattom
Parathode P.O
Kottayam – 686512
Mob: 9447420801
7 Mr. P.K Joseph
Pandiparambil House
Panangad P.O
Mob: 9400701716
8 Mr. Anson John
Vallyara House
Thottakara P.O
Ottappalam – 679102
Mob: 9847395878, 0466-2247936
9400447933 (Whatsapp)
9 Mr. P.R Antony
Panachithara House
Kavana, Vazhakulam P.O
Muvattupuzha
Ernakulam – 686670
Mob: 9947301501
 

No

Name & Address

1

Fr. Tony Jacob
P.O.C, Palarivattom
Kochi – 682025
Mob: 9447441109

2 Binu .S
S.L Sadanam
Varuvila, Payattuvila P.O
Trivandrum –
Mob : 9447067479
3 Mr. Joseph K.V
Kottiyath House
Parackatt Temple Road
Chembumukku
Thrikkakkara P.O – 682021
Mob: 9895342123
4 Dr. Rex Thomas
Amayil House
Vellapattil Road
Kusumagiri
Kakkanad – 682030
Mob: 9388605123
5 Francis George
Puthiyaparambil House
Vaisakh
St.Benedict 3rd cross road
Ernakulam North
Kochi – 682018
Mob.9895302273
6 Melcom Austin Obby K.V
Kattikkatt House
O.A Road
Thykkoodam, Vyttila P.O
Kochi – 682019
9446042313
7 K.U Philip
Kodiyanthara House
Villa – 6, Lourds Court
Athirampuzha.P.O
Kottayam – 686562
Mob. 7034084145
8 Maver John
Palapparambil House
41/1328 (PRA III/48)
Sangamam Lane
Padivattom – 682024
Mob: 9947493016
9 Mr. Joy N. Lazar
Neelamkavil House
C/o Neel furnish KIT
Thiroor, M.G Kavu P.O
Thrissur – 680581
Mob: 9400800267
10 Jose Thattil
Thattil House
M.R.R.A /26
Mannam Road,
Edapppally(N) 682024
Mob.9447665769
11 Roy Padayattil
Thuravumkara
Kanjoor 683575
Mob.9446127450
12 Joy M.J
Mangattu House
Eramalloor P.O
Cherthala – 688537
Mob: 9037113029
13 Francis Xavier
Puthenveettil house
Kattiparambu, Kannamaly P.O
Kochi – 682008
Mob: 9446471710
14 Annie Joseph
Thittayil House
Athani P.o
Kakkanad - 682030
9142361156
15 Mrs. Teresita Cleetus
Thaiparambil House
Eloor South
Udyogamandal P.O
Aluva - 683501
Mob: 8301825285
16 Mrs. Annamma Joseph (Lucy)
Karackattu House
Podimattom, Parathode P.O
Kanjirapally - 686 512
Mob: 8113860016
lucyjosepg07@yahoo.com
17 Dali Vincent
Thaliath House
Puthenpally
Varapuzha P.O – 683517
Mob: 9895702235
18 Celine Joseph
Maliekal House
Elanthikkara P.O - 683594
Mob: 94468969